መጠይቅ

    1. የሰንበት ትምህርት ቤቱ ስም

  • 2. ጽሕፈት ቤት (ሰብሳቢ / ጸሐፊ)

  • 3. ትምህርት ክፍል

  • 4. መዝሙር ክፍል

  • 5. ግንኙነት ክፍል

  • 6. ሞያ/በጎ አድራጎት/ልማት ክፍል

  • 7. ሂሳብ ክፍል

  • 8. ንብረት ክፍል

  • 9. ቁጥጥር/ክትትል ክፍል

 

Verification