ወርሃዊ ክፍያ ወይም ለአንድነት ጉባኤ ማንኛውንም ክፍያ ለመክፈል ከዚህ በታች ባሉት መንገድ እንጠቀም

To Pay with Zelle Please use this email # eotcnassu.finance2@gmail.com To Pay with Chas App  Dawit  Mamo # (404) 9922061

or

eotcnassu.ccard@gmail.com