ስም / Name:*
ስልክ ቁጥር / Phone:*
-
ኢ-ሜል / E-mail:*
አድራሻ / Address:*
የምታገለግልበት/ዪበት ቤተክርስቲያ ስም / The Name your current church of service:*
የምታገለግልበት/ዪበት የሰንበት ት/ቤት ስም / The name of sunday school you are service:*
ዝንባሌ፦ በሰ/አ/የሰ/ት/ቤቶች አንድነት ጉባኤን ማገልገል የሚፈልጉበት የሥራ ዘርፍ Disposition:- In which departments you are interest to service in NASSU:
ልዩ ተሰጦ (ችሎታ) ሙያ / Additional skills Career (Talents):